به سایت عهد و میثاق خوش آمدید

سایت موجود تلاشی برای گردآوری و ارائه منابع و مقالاتی در رابطه با مبحث «عهد و میثاق» در آئین بهائی است. به دلیل اهمیّت و وسعت موضوع عهد و میثاق بهائی، محتوای سایت به مرور زیادتر خواهد شد و جوانب مختلف و گسترده تری به سایت اضافه خواهد شد. از این رو از شما دعوت می شود مرتب به سایت آمده و منتظر محتوای بیشتر و جدیدتر باشید. بهائيان معتقدند که «نظم اداری» که حضرت بهاءااللّه خلق فرموده و جانشينانش، حضرت عبدالبهاء و حضرت شوقی افندی، آنرا بنا نمودند طرحی را بر اساس تصميم گيری توسّط هيأتهای عمومی و فعل و انفعالات اجتماعی عرضه ميکند که استعدادهای معنوی و خلاّق نهفته در ذات انسان را پرورش دهد و ظاهر سازد. آن طرح نمونه و الگوئی بنيانی است که برای حيات جامعه در سطح جهانی لازم است و شامل تنوّع و حافظ منافع متقابله است و مبنی بر شفقت و حسن اخلاق و رفتار است. از اعظم جنبه‌های نظام اداری بهائی آنست که توازنی را بين حفظ آزادی فردی و ترويج خير عمومی نگه‌ ميدارد. حضرت ولیّ امراللّه چنين مرقوم فرمود: «اين نظم ادارى اساساً با آنچه انبياى سلف وضع فرموده‌اند متفاوت است زيرا حضرت بهاءالله به نفسه اصولش را بيان و تأسيساتش را استوار و مبيّن کلمه‌اش را معيّن فرموده‌اند و به هيئتى که مأمور تکميل و تنفيذ احکام شرعيّه‌اش بوده اختيارات لازم عنايت کرده‌اند.»

مجموعه ای در بارۀ عهد و میثاق

مجموعه ای از نصوص مبارکه در بارهء عهد و میثاق حاوی اصل فارسی و عربی و ترجمهء نصوصی که در مجموعهء انگلیسی تحت عنوان The Covenant در دسامبر ۱۹۸۷ از طرف بیت العدل اعظم نشر گشته است. تهیّه و تنظیم: دائرهء مطالعهء نصوص و الواح – مرکز جهانی بهائی، اپریل ۱۹۸۸.

مجموعه ای در بارۀ تحقیق و تتبّع

مجموعه‌ای از نصوص مبارکه و دستخط‌ هایی از طرف بیت العدل اعظم در بارۀ تحقّیق و تتبّع

این مجموعه گردآوری نصوص مربوط به «تحقیق و تتبع» است که در فوریه سال ۱٩٩۵ از طرف دائره مطالعه نصوص و الواح در مركز جهانی تهیه شده است. این مجموعه شامل منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء و توقیعات حضرت ولی امرالله و دستخطهای بیت العدل اعظم الهی می باشد.

مجموعه ای در بارۀ وﻻیت امرالله و بیت العدل اعظم

مجموعه‌ای از نصوص مبارکه و دستخط ‌هایی از طرف بیت العدل اعظم در بارۀ وﻻیت امر الله و بیت العدل اعظم

مجموعه زیر گزیده ای از آثار مبارکه حضرت بهاءالله، حضرت عبدالبهاء و حضرت ولی امرالله در باره تاسیس بیت العدل اعظم الهی است که توسط «کمیتۀ مخصوص» تهیّه و ترجمه شده است.

چند فقره در مورد حفظ و صیانت

این مجموعه شامل منتخباتی از بیانات حضرت ولیّ‌امرالله و نامه‌های دارالانشاء بیت العدل اعظم در مورد نفس انسانی و اطاعت از تشکیلات، صیانت امر الله، فرد و جامعه، و امور داخلی جامعه می باشد.

Pages