به سایت عهد و میثاق خوش آمدید

سایت موجود تلاشی برای گردآوری و ارائه منابع و مقالاتی در رابطه با مبحث «عهد و میثاق» در دیانت بهائی است. به دلیل اهمیّت و وسعت موضوع عهد و میثاق بهائی، محتوای سایت به مرور زیادتر خواهد شد و جوانب مختلف و گسترده تری به سایت اضافه خواهد شد. از این رو از شما دعوت می شود مرتب به سایت آمده و منتظر محتوای بیشتر و جدیدتر باشید. بهائيان معتقدند که «نظم اداری» که حضرت بهاءااللّه خلق فرموده و جانشينانش، حضرت عبدالبهاء و حضرت شوقی افندی، آنرا بنا نمودند طرحی را بر اساس تصميم‌گيری توسّط هيأتهای عمومی و فعل و انفعالات اجتماعی عرضه ميکند که استعدادهای معنوی و خلاّق نهفته در ذات انسان را پرورش دهد و ظاهر سازد. آن طرح نمونه و الگوئی بنيانی است که برای حيات جامعه در سطح جهانی لازم است و شامل تنوّع و حافظ منافع متقابله است و مبنی بر شفقت و حسن اخلاق و رفتار است. از اعظم جنبه‌های نظام اداری بهائی آنست که توازنی را بين حفظ آزادی فردی و ترويج خير عمومی نگه‌ ميدارد. حضرت ولیّ امراللّه چنين مرقوم فرمود: «اين نظم ادارى اساساً با آنچه انبياى سلف وضع فرموده‌اند متفاوت است زيرا حضرت بهاءالله به نفسه اصولش را بيان و تأسيساتش را استوار و مبيّن کلمه‌اش را معيّن فرموده‌اند و به هيئتى که مأمور تکميل و تنفيذ احکام شرعيّه‌اش بوده اختيارات لازم عنايت کرده‌اند.»