چند فقره در مورد حفظ و صیانت

این مجموعه شامل منتخباتی از بیانات حضرت ولیّ‌امرالله و نامه‌های دارالانشاء بیت العدل اعظم در مورد نفس انسانی و اطاعت از تشکیلات، صیانت امر الله، فرد و جامعه، و امور داخلی جامعه می باشد.

مجموعه را دانلود کنید

بخشهای مجموعه:

منتخباتی در مورد نفس انسانی و اطاعت از تشکیلات
منتخباتی در مورد صیانت امرالله
منتخباتی در مورد فرد و جامعه
چند فقره در مورد امور داخلی جامعه
نامۀ مورّخ ۱۱ مارچ ۲۰۰۳ دارالتّبلیغ بین المللی