میسن ریمی و کسانی که او را دنبال کردند

این دفترچه ترجمه ای از سند «میسن ریمی (Mason Remey) و کسانی که او را دنبال کردند» است که توسط کمیته مخصوص تهیه و در ژانویه ۲۰۰۸ بازبینی شده است. این سند برای اولین بار به فارسی ترجمه شده و در اختیار فارسی زبانان قرار می گیرد.
میسن ریمی و کسانی که او را دنبال کردند.

مجموعه را دانلود کنید.