به سایت عهد و میثاق خوش آمدید

دوستان و همراهان عزیز ، این سایت به منظور کمک به درک و فهم عمیق تری از مفهوم عهد و میثاق الهی در این عصر نورانی تاسیس گشته، تا با فراهم نمودن بخشی از آثار طلعات مقدسه و دستخط‌ها و اسناد صادره از جانب بیت العدل اعظم الهی، همچنین تالیفات و مقالات مولفین و محققین نکته‌دان و بصیر، گامی در حد بضاعت و توان محدود خویش بردارد، و در این تلاش امیدوار است از نظرات و پیشنهادات سازنده فرد فرد شما بهره لازم را بر گیرد، تا به مرور ایام این نهال نورسته ، درخت بارور گردد و ثمرات ثمینش مذاق اهل اشراق را شیرین نماید. در آثار الهی به دو مفهوم بنیادین اشاره گردیده، «میثاق کبیر» که از آن ، گاهی به «عهد کلی الهی» و گاهی «عهد الست» یاد شده و «میثاق صغیر» که به «عهد خاص» تعبیر گردیده و مقصود از میثاق صغیر عهد و پیمانی است که مظهر امر الهی از مومنین خود اخذ می نماید تا به وصیتش وفادار مانند و مرجعیت جانشینانش را پذیرا شوند، زیرا آن ذات مقدس یگانه راه وصول به درخشانترین مرحله از بلوغ عالم انسانی در این دور نورانی را وفاداری تام و تمام به مرجع منصوصی می داند که تحقق این عالیترین ثمره دورش را تضمین می نماید. از همین روست که مرکز میثاق و مبین آیاتش می فرمایند «محور وحدت عالم انسانی قوه میثاق است و بس»، زیرا تنها در ظل این میثاق غلیظ و بی همتا، وحدت جامعه جهانی بهایی محفوظ می ماند و تلاش بی وقفه اش تا حصول وحدت عالم انسانی و استقرار مدنیت الهی بر بسیط غبرا استمرار می یابد، لذا رویکرد و محتویات ارائه شده در این سایت غالبا بر عهد و میثاق خاص استوار بوده و تلاش می نماید تا صحت و اصالت مرکزیت و مرجعیت جانشینان منصوصش را واضح تر سازد. جانتان خوش باد

مجموعه ای در بارۀ عهد و میثاق

مجموعه ای از نصوص مبارکه در بارهء عهد و میثاق حاوی اصل فارسی و عربی و ترجمهء نصوصی که در مجموعهء انگلیسی تحت عنوان The Covenant در دسامبر ۱۹۸۷ از طرف بیت العدل اعظم نشر گشته است. تهیّه و تنظیم: دائرهء مطالعهء نصوص و الواح – مرکز جهانی بهائی، اپریل ۱۹۸۸.

مجموعه ای در بارۀ تحقیق و تتبّع

مجموعه‌ای از نصوص مبارکه و دستخط‌ هایی از طرف بیت العدل اعظم در بارۀ تحقّیق و تتبّع

این مجموعه گردآوری نصوص مربوط به «تحقیق و تتبع» است که در فوریه سال ۱٩٩۵ از طرف دائره مطالعه نصوص و الواح در مركز جهانی تهیه شده است. این مجموعه شامل منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء و توقیعات حضرت ولی امرالله و دستخطهای بیت العدل اعظم الهی می باشد.

مجموعه ای در بارۀ وﻻیت امرالله و بیت العدل اعظم

مجموعه‌ای از نصوص مبارکه و دستخط ‌هایی از طرف بیت العدل اعظم در بارۀ وﻻیت امر الله و بیت العدل اعظم

مجموعه زیر گزیده ای از آثار مبارکه حضرت بهاءالله، حضرت عبدالبهاء و حضرت ولی امرالله در باره تاسیس بیت العدل اعظم الهی است که توسط «کمیتۀ مخصوص» تهیّه و ترجمه شده است.

چند فقره در مورد حفظ و صیانت

این مجموعه شامل منتخباتی از بیانات حضرت ولیّ‌امرالله و نامه‌های دارالانشاء بیت العدل اعظم در مورد نفس انسانی و اطاعت از تشکیلات، صیانت امر الله، فرد و جامعه، و امور داخلی جامعه می باشد.

Pages