به سایت عهد و میثاق خوش آمدید

سایت موجود تلاشی برای گردآوری و ارائه منابع و مقالاتی در رابطه با مبحث «عهد و میثاق» در دیانت بهائی است. به دلیل اهمیّت و وسعت موضوع عهد و میثاق بهائی، محتوای سایت به مرور زیادتر خواهد شد و جوانب مختلف و گسترده تری به سایت اضافه خواهد شد. از این رو از شما دعوت می شود مرتب به سایت آمده و منتظر محتوای بیشتر و جدیدتر باشید. بهائيان معتقدند که «نظم اداری» که حضرت بهاءااللّه خلق فرموده و جانشينانش، حضرت عبدالبهاء و حضرت شوقی افندی، آنرا بنا نمودند طرحی را بر اساس تصميم‌گيری توسّط هيأتهای عمومی و فعل و انفعالات اجتماعی عرضه ميکند که استعدادهای معنوی و خلاّق نهفته در ذات انسان را پرورش دهد و ظاهر سازد. آن طرح نمونه و الگوئی بنيانی است که برای حيات جامعه در سطح جهانی لازم است و شامل تنوّع و حافظ منافع متقابله است و مبنی بر شفقت و حسن اخلاق و رفتار است. از اعظم جنبه‌های نظام اداری بهائی آنست که توازنی را بين حفظ آزادی فردی و ترويج خير عمومی نگه‌ ميدارد. حضرت ولیّ امراللّه چنين مرقوم فرمود: «اين نظم ادارى اساساً با آنچه انبياى سلف وضع فرموده‌اند متفاوت است زيرا حضرت بهاءالله به نفسه اصولش را بيان و تأسيساتش را استوار و مبيّن کلمه‌اش را معيّن فرموده‌اند و به هيئتى که مأمور تکميل و تنفيذ احکام شرعيّه‌اش بوده اختيارات لازم عنايت کرده‌اند.»

مجموعه ای در بارۀ عهد و میثاق

مجموعه ای از نصوص مبارکه در بارهء عهد و میثاق حاوی اصل فارسی و عربی و ترجمهء نصوصی که در مجموعهء انگلیسی تحت عنوان The Covenant در دسامبر ۱۹۸۷ از طرف بیت العدل اعظم نشر گشته است. تهیّه و تنظیم: دائرهء مطالعهء نصوص و الواح – مرکز جهانی بهائی، اپریل ۱۹۸۸.

مجموعه ای در بارۀ تحقیق و تتبّع

مجموعه‌ای از نصوص مبارکه و دستخط‌ هایی از طرف بیت العدل اعظم در بارۀ تحقّیق و تتبّع

این مجموعه گردآوری نصوص مربوط به «تحقیق و تتبع» است که در فوریه سال ۱٩٩۵ از طرف دائره مطالعه نصوص و الواح در مركز جهانی تهیه شده است. این مجموعه شامل منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء و توقیعات حضرت ولی امرالله و دستخطهای بیت العدل اعظم الهی می باشد.

مجموعه ای در بارۀ وﻻیت امرالله و بیت العدل اعظم

مجموعه‌ای از نصوص مبارکه و دستخط ‌هایی از طرف بیت العدل اعظم در بارۀ وﻻیت امر الله و بیت العدل اعظم

مجموعه زیر گزیده ای از آثار مبارکه حضرت بهاءالله، حضرت عبدالبهاء و حضرت ولی امرالله در باره تاسیس بیت العدل اعظم الهی است که توسط «کمیتۀ مخصوص» تهیّه و ترجمه شده است.

چند فقره در مورد حفظ و صیانت

این مجموعه شامل منتخباتی از بیانات حضرت ولیّ‌امرالله و نامه‌های دارالانشاء بیت العدل اعظم در مورد نفس انسانی و اطاعت از تشکیلات، صیانت امر الله، فرد و جامعه، و امور داخلی جامعه می باشد.

میسن ریمی و کسانی که او را دنبال کردند

این دفترچه ترجمه ای از سند «میسن ریمی (Mason Remey) و کسانی که او را دنبال کردند» است که توسط کمیته مخصوص تهیه و در ژانویه ۲۰۰۸ بازبینی شده است. این سند برای اولین بار به فارسی ترجمه شده و در اختیار فارسی زبانان قرار می گیرد.
میسن ریمی و کسانی که او را دنبال کردند.

سطوت میثاق - جزوۀ ثانی

این جزوه جلد دوم از چهار جلد جزوات سطوت میثاق است که در سال ۱۹۷۶ از طرف محفل روحانی ملّی کانادا به انگلیسی منتشر شد. در همان ایام جزوۀ مزبور توسط جناب حسن محبوبی به فارسی ترجمه شد. در نسخهء حاضر در سایت، ترجمهء پیشگفتار انگلیسی جزوه نیز به آن اضافه شده است. این جزوه در هفت بخش به جنبه های مختلف موضوع نقض عهد و میثاق الهی می پردازد. بخش های مزبور که اجزاء آن به صورت پرسش و پاسخ تنظیم شده، شامل موضوعاتی است از قبیل: مقام و اهمیت عهد و میثاق عظیم حضرت بهاءالله، نوع نقض عهد و ميثاق يزدانی، برخی از رخدادهای مربوط به نقض که در تاریخ امر مبارک اتفاق افتاده است، اصول كلی حاكم بر حملات به امرالهی، نقش خاص فرد بهائی در برابر نقض عهد، نقش مؤسّسات و تشکیلات بهائی در قبال نقض، و آیندۀ نقض عهد.